Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen
Den här planeringen är en kortare planering som passar bra att arbeta med nu i samband med internationella kvinnodagen.
Den har med
kunskapskrav från både samhällskunskap och svenska och fokuserar på olika kvinnors livsvillkor runt om i världen.