Källkritik på nätet

Källkritik på nätet
Vi möter stora mängder information på nätet varje dag. Därmed är källkritiken viktigare än någonsin. /> 
För att kunna vara kritisk till den information som man möter behöver man både använda sig av de klassiska
källkritiska frågorna: Vem? Varför? Vad? När? och Hur? samt ha viss kunskap om hur den bakomliggande programmeringen
av algoritmer som sorterar informationen fungerar.

För att kunna göra en bedömning av sanningshalten i den information
vi möter behöver vi även ha kunskaper i det område som informationen rör samt vara medveten om hur vi själva fungerar
och våra egna förutfattade meningar.

Här har vi sammanställt våra bästa tips i form av filmer från
mediekatalogen.
Visa/dölj hela texten