Förintelsens Minnesdag 2019

Förintelsens Minnesdag 2019
Förintelsens minnesdag den 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, baserad på dagen med samma
datum då fångarna i koncentrationslägret i Auschwitz befriades, 1945. Minnesdagen är till för alla som bekämpar
intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Sedan 1999 har det varit en nationell minnesdag i Sverige och FN deklarerade 2005
denna dag som internationell minnesdag. Denna dag högtidlighålls årligen av bland annat Forum för levande historia.
(https://www.wikiwand.com/sv/F%C3%B6rintelsens_minnesdag)
Visa/dölj hela texten