Svenska för alla

Svenska för alla
Svenska för alla är kanalen för dig som vill lära dig svenska på ett snabbt och roligt sätt.
Korta
konversationsfilmer lär dig hur man uttrycker sig i vardagen, ordbanksfilmerna bygger upp ditt ordförråd.
Kanalens
innehåll produceras ideellt av filmskapare och entusiaster.
Grundare är:
Malin Nygren (TV-producent och projektledare) /> och
Ylva Sandberg (Digital projektledare)

Kontakt: svenskaforalla2015@gmail.com
Visa/dölj hela texten