Normkritik

Normkritik
Ta tillfället att lyfta normkritisk pedagogik en gång för alla. Men låt det inte bli här och nu, utan alltid. Skolan
måste vara en plats fri från diskriminering och vi alla som arbetar i skolan måste jobba för att skapa en välkomnande
arbetsmiljö där mångfald och förståelsen för varandras olikheter och likheter får råda.

Norm,
det är någonting som finns men som ändå inte finns, en allmänt delad ofta underförstådd handling, som bygger
på att jag vet att du har förväntningar på att jag ska göra på ett visst sätt. Normer beskriver
nödvändigtvis inte något utan föreskriver hur något bör vara. Som exempelvis att ställa sig i kö. Det
är normen att man ställer sig sist i kön när man ser att det finns en kö. Vår vardag regleras av en mängd sociala
normer som inte får juridiska följder att bryta mot, men som kan leda till andra typer av sanktioner. Vad händer om man bryter mot
dessa normer och vad krävs för att förändra en allmänt godtagen norm? 
Visa/dölj hela texten