Area 41 - Kemins grunder

Area 41 - Kemins grunder
Area 41 är nio filmer som är gjorda för att skapa intresse för kemi. Genom spektakulära experiment hos den galne
vetenskapsmannen i Area 41 introduceras:

- Kemiämnet
- Atomer och molekyler
- Grundämnen
- Kemiska
reaktioner
- Fast, flytande och gasform
- Kemispråket
- Jonföreningar
- Kolatomen och kolföreningar
-
Syror

Till varje program i serien finns en lärarhandledning med tips på en eller flera passande laborationer samt
arbetsuppgifter. 

Målgrupp för serien är åk 7-9 samt kursen Kemi 1 på gymnasiet. 
Visa/dölj hela texten