SLI – Norrköpings skolors tjänst för strömmande media.

Film är ett fantastiskt medium för att ta till sig ny kunskap.
Filmens rörliga bilder fångar vårt intresse, öppnar dörrar, lockar fram känslor och skapar grund
för intressanta diskussioner.
Filmen kan även vara ett hjälpmedel när tröttheten kommer eller då bokens ord och bokstäver börjar hoppa.
Det är därför du som pedagog eller elev i Norrköpings kommun har tillgång till sli.se.
Här kan du strömma över 15 000 filmer och tv-program i så gott som alla
ämnen och för alla årkurser.
Allt material är kvalitetsgranskat, åldersanpassat, reklamfritt och inköpt med rättigheter som gör att du får använda filmerna för utbildning och kunskapsinhämtning i och utanför skolan.

Digitala verktyg som du kan låna

Blue-Bot
Blue-Bot är en enkel robot som passar i förskolan och i årskurserna F-3.
Innehåll: Det finns två olika Blue-Bot-lådor att låna.
3 st. Blue-Bot robotar, laddas via USB.
6 st. Blue-Bot robotar, laddningsstation.

Edison V2.0 robot
Edison är en robot som är framtagen för att vara en komplett robot för undervisning i naturvetenskap och matematik för grundskolan.

Microbit
Microbit är ett programmerbart kretskort som passar i årskurserna 4-9.
Innehåll: Låda med 10 st. Microbit, startpaketet.

Mer information hittar du på vårt intranät

 

Filmtips

Var verkligen alla Jesus lärjungar män? Och om de bara var tolv till antalet hur kommer det sig då att kristendomen så snabbt kunde spridas över stora områden? De senaste årens forskning om Jesus liv och gärning visar en bild som på många sätt bryter med den traditionella bilden av honom och hans lärjungar. De två brittiska forskarna Joan Taylor och Helen Bond menar att det finns klara belägg för att många av Jesus lärjungar var kvinnor. Och att några av de kvinnornas bidrag var förutsättningen för Jesus möjlighet att sprida sin livsåskådning. I filmen får tittaren följa med de två humoristiska och vältaliga forskarna Joan Taylor och Helen Bond på en resa i både tid och rum. De besöker bibliska platser i Israel och Palestina, de söker ledtrådar i katakomberna i Italien och de visar hur språkliga detaljer har gått förlorade under århundranden av bibeltolkningar.

Filmtips

Sekulär humanism är inte en religion men väl en livsåskådning, precis som kristendomen, judendomen och islam. Samtliga religioner är livsåskådningar men alla livsåskådningar är inte en religion. 

Humanismen kopplas ofta ihop med religioner och ideologier, men kan ses som en självständig livsåskådning. Humanismen menar att människan är unik, har en särställning på jorden, framför allt genom att människans förnuft skiljer henne från andra varelser. Alla människor har lika värde och samma rättigheter. Humanismen är den grund som FN och FN:s deklaration för mänskliga rättigheter vilar på.

På gång från UR

I vår blir det binge-fest för alla SKAM-älskare! Då publiceras inte mindre än tre olika versioner av norska succéserien SKAM på UR Play. UR har köpt in de franska, tyska och spanska versionerna av serien. Franska SKAM France och tyska Druck finns på UR Play från mars och spanska SKAM España kommer publiceras senare under våren.

Tv-serien Skam, vägen in till Shakespeares verk
Malin Appeltofft är lärare på högstadiet i svenska, engelska och dramatik och använder sig av populärkultur för att skapa intresse hos elever som undrar varför de ska läsa litteratur eller dramatik som skrevs på 1500-talet. Till exempel innehåller tv-serien Skam många litterära referenser, vilka kan ge ingångar till annan världslitteratur och dramatik.
Förutom de litterära referenserna ger Skam ingångar till ämnen som ätstörningar, sexuella övergrepp, sexualitet, relationer och annat i unga människors liv.