Information angående Streamingtjänst


Nästa år 2020 kommer Trelleborgs filmtjänst/SLI
endast vara tillgänglig för skolorna i Trelleborgs kommun.
 
Bildningsförvaltningen - Trelleborgs kommun


Filmer där licensavtalet löper ut 2019-12-20
 
Varje år har vi ett antal filmer vars licens löper ut och därmed inte längre kan användas i undervisningen.

Även i år har vi ett antal filmer där vi har ett licensavtal med leverantör som löper ut 2019-12-20

Det innebär att dessa filmer kommer att tas bort ur vårt sortiment i vecka 50.
 
Bildningsförvaltningen Trelleborg

GDPR - SLI


Som ett led i en anpassning till GDPR kommer vi varje år i juli ändra status på alla elever till “Inväntar godkännande”. Det innebär att du som lärare årligen måste om-godkänna elever som fortfarande ska ha tillgång till SLI och neka de elever som slutat eller inte ska ha tillgång till SLI längre.

Om man behöver ta bort en elev mitt i en termin har ni lärare själv möjlighet att administrera elever och själva gå in under Inställningar - Administrera elever och där under fliken “Aktiva elever” kan du se alla aktiva eleverna samt har möjlighet att ta bort elever som inte längre ska vara aktiva.

För att vi i dag ska kunna gallra lärare som inte längre ska ha tillgång till SLI behöver vi få in listor på lärare som slutat/listor på lärare som arbetar på skolan, vi kan då kan vi manuellt gå in och ta bort lärarna. Längre fram kanske detta kan ske via en synk.
 

Personuppgifter (vilka personuppgifter finns lagrat på SLI)
Det finns idag möjlighet att ladda ner dina personuppgifter och användardata inne på SLI.

Mer information om GDPR kommer

Har ni några frågor är det bra att höra av sig.

Systemavdelningen Trelleborgs kommun