Viktig information


Spelfilm i undervisningen


Spelfilm är en spännande källa till kunskap och diskussion. Här ser du våra senast tillagda spelfilmer

Viktig information

Nyheter


Här hittar du våra inköpta filmer sorterade i nyhetsordning.

film i skolan


Film i skolan

 

Har du upptäckt bloggen  om mediakatalogens utbud? Kolla in här.

Nyheter


Finns din film endast som DVD?


Här hittar du en film som visar några saker att tänka på när du bokar en DVD
 

Viktig information

Manualer

 
Vill du veta mer om alla funktioner i mediakatalogen? 
Eller hur man kan skapa ett elevinlogg?

copyright


Upphovsrätt - vad gäller?


Läs mer här om vilka regler som gäller för att visa film i klassrummet