Välkommen till SLI.se - Mediacenters portal för digitalt utbildningsmaterial

 


Elevkonton

Många elever i länet kan redan logga in i SLI.se via Skolfederation/Vklass eller genom personliga konton. Om de inte har något av det kan de skapa egna konton själva så att de kan logga in och titta på film hemifrån. Man gör det lätt i två steg:

1. Eleverna skapar konto genom att fylla i formuläret på SLI.se

2. Lärare loggar sedan in på SLI.se och godkänner eleverna.

Ett annat alternativ, om det är yngre elever, är att man skickar listor med elevgrupper till oss. Kontakta bokning@mcenter.se för detta.


Digitala läromedel


Till Creaza


Learn languages with Muzzy! Muzzy Club är ett digitalt webbaserat läromedel för att lära sig engelska och moderna språk.

Materialet består av filmer, filmklipp, sånger, interaktiva lärspel, och mängder av muntligt och skriftligt arbetsmaterial. Muzzy Club innehåller språken brittisk engelska, amerikansk engelska, spanska, franska, tyska, italienska samt koreanska och kinesiska. Målgrupp F-6

Klicka på menyn "Fler" för att komma till Muzzy Club och lärarhandledningar!


Vanliga frågor


Hur skapar jag ett konto?
Kan eleverna ha konto?
Jag kan inte logga in
Jag saknar rättigheter
Filmer startar inte..
Filmen hackar...
Jag har slut på returkuvert
Hur får jag tillgång till Läshörnan?

Tema Globala målen

Film för högstadiet och gymnasiet
Hunger är den främsta dödsorsaken i världen enligt FN och ”Ingen hunger” är ett av de Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. De andra målen handlar till exempel om ekosystem, god hälsa, rent vatten, jämställdhet och ingen fattigdom.

Vi har valt ut 17 spelfilmer och dokumentärer för högstadiet och gymnasiet för de 17 målen, alla med tillhörande handledning. Film är bra för att illustrera och ge perspektiv och de vi valt ut visar också hur målen hör samman.

Till filmerna

Muzzy på iPad!

Muzzy får en ny kostym, som gör att han också kommer att fungera på iPad och i alla de vanliga webbläsarna! Muzzy Club går nämligen i vecka 15 över till HTML5 och lämnar Flash bakom sig. Med den uppdaterade versionen ska Muzzy trivas på alla enheter i skolorna!

Gå till Muzzy Club.