Medioteket bannerBytt skola?
 

Lilla Aktuellt Skola         

Filmkurser 2021

  Filmsamtal från Film i skolan-podden        

Sökning i Samsök      

Facebook

Rullande bildspel

Nyheter inom Utbildningsfilm och Spelfilm

Här hittar du ett blandat utbud av inköpta Utbildningsfilmer och Spelfilmer, sorterade i nyhetsordning.

Skapa elevkonto
1.
Gå till sli.se/medioteket
2. Klicka på hänglåset och välj Skapa konto
3. Skriv in din skolmailadress, @elevmail.stockholm.se
4. Tryck Enter så att fälten fylls automatiskt
5. Klicka på knappen Gör mig till medlem, så får du ett mail
6. Öppna mailet, klicka på länken och slutför registreringen.
7. Gå sedan till 
sli.se/medioteket och logga in

Rullande bildspel
Skolbio i vår

Vårens program består av aktuella filmer från världens alla hörn med teman såsom identitet, värdegrund, klimat, globala mål och framtidstro. Så snart spridningen av Covid-19 minskar och restriktionerna i samhället lättar kan du och dina elever uppleva filmerna på biografer runt om i staden. Se Kulan för uppdaterad information!