Välkommen till SLI.SE och Haninge kommun, Mediecenter

Ny version av SLI!
Från och med runt midsommar kommer SLI uppdateras till en helt ny version. Filminnehållet är kvar men du kommer mötas av nytt utseende och nya funktioner. Många användare som idag har flera konton kommer påverkas då man i nya SLI endast kommer ha ett konto kvar.
1. Det kontot du loggar in med första gången i nya SLI.se är det du kommer att ha i fortsättningen. För lärare/elever i kommuner med Skolfederation är det viktigt att detta kontot används
2. OM du råkar ha flera konton med sparade favoriter som är viktiga för dig - se till att slå samman konton innan (görs under kontoinställningar)

Distansundervisning: Alla våra elever kan skapa konto på SLI och sen bli aktiverade av sina lärare. Efter det kan dom titta på vårt strömmande material på distans.

Logga in och titta på våra nyheter längst ner på sidan.


Kanske du vill bläddra igenom en liten introduktion i PDF-format för att lära dig grunderna i SLI?
Du hittar den här - det tar inte mer än 3 minuter att läsa igenom den!Mediecenter förser våra förskolor, grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning med:

      Skönlitterära boklådor (klassuppsättningar och blandat), lånetid: 5 veckor

Spel- och utbildningsfilmer som streaming och eller på DVD, lånetid 1 vecka

 UR play och UR access som streaming, DVD och CD 


Agneta.Norman@haninge.se, 6068754

                                Bild- och ljudanläggningar, Daisy, kameror, mickar m.m, maila eller
ring för bokning mellan 8:00-11.30 


Tobias.Lavesten@haninge.se, 6067484  Alla våra spelfilmer i högra spalten under Visalfilmer  


              Nu har vi kommit igång med streaming av spel/undervisningsfilm

                Logga in och titta på nyheterna längst ned på sidanNu finns ca 660 utbildningsklipp!

För lärare och elever är de streamade utbildningsklippen ett viktigt verktyg för att kunna introducera, inspirera, förklara eller repetera något - även när tiden är knapp! Nu finns över 660 utbildningsklipp, i de flesta skolämnena, kopplade till målen i läroplanen för grundskolan.                                         LEGIMUS:  http://www.legimus.se/                                                   

För elever med läsnedsättning finns en webbsida som heter MTM, Legimus
(Myndigheten för tillgängliga medel). Där de kan ladda ner och låna anpassade skönlitterära böcker på dator, telefon och padda. Avtal skrivs via en registrator (skolbibliotekspersonal)
Finns ingen bibliotekspersonal på skolan kan pedagogerna vända sig till mig för hjälp med registreringar. Inte kommunbiblioteken
Agneta Norman,  Mediecenter Tel.086068754, agneta.norman@haninge.se


        


     


http://www.filmtegration.se/ där lärare som har nyanlända elever kan använda spelfilmerna i skolan. Företaget Cmore har löst de institutionella rättigheterna för detta projekt via Swedish Film. Övningar och diskussionsfrågor ingår:

Till varje film finns det ett utbildningsmaterial med förslag på övningar och diskussionsfrågor som knyter an till utvalda klipp från filmen. Där finns också stöd och idéer för planering av lektioner och uppgifter.    


                                                         
Upphovsrätt i skolan:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/upphovsratten-for-film-radio--tv-program-i-skolan

https://upphovsrattsskolan.se/


 

                          Inspirationssidor för ped/nyanlända från UR:
                                              
                                              
Tema nyanlända i Lärlabbet  


 

Gratis i Skolan!

Vi vill tipsa om en sajt med ett stort antal verktyg för skolan. Här kan pedagoger och annan personal beställa fysiska material, ladda ner digitala material, strömma film och prova på olika erbjudanden helt kostnadsfritt.
www.gratisiskolan.se

 

Skogen i Skolan!

Läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor.
http://skogeniskolan.se/laromedel


Norden i skolan!

                                                            GRATIS UNDERVISNINGSPLATTFORM FÖR HELA NORDEN

Norden i Skolan är en gratis undervisningsplattform som ger lärare och elever i alla nordiska länder unika möjligheter att arbeta med ämnesområdena ’Språk och kultur’, ’Historia och samhälle’ och ’Klimat och natur’ i ett nordiskt perspektiv. Undervisningsplattformen riktar sig mot grundskolan och gymnasiala utbildningar, och vann i 2011 de nordiska samarbetsministrarnas pris för att ha utvecklat ett koncept som stärker förståelsen av grannspråken danska, norska och svenska för barn och unga i hela Norden. Projektet är non-profit och stöds bl.a. av Nordisk språkkoordination, och Nordiska ministerrådet.                                                                                                                                                              Alla ämnesområdena på portalen består av ett stort urval spännande undervisningsmaterial (litterära texter, kortfilmer, musik m.m.) med tillhörande arbetsuppgifter som stödjer målen i samtliga nordiska läroplaner. Se översikten över undervisningsmaterial HÄR och läs mer om ämnesområdena ‘Språk och kultur’, ‘Historia och samhälle’ och ‘Klimat och natur’ nedan. Här kan du även läsa om möjligheterna att hitta och etablera ett samarbete med en vänklass från ett annat nordiskt land.