För att säkerställa filmägarens/upphovsrättshavarens lagliga rätt till ersättning vid visning av film i olika sammanhang har man skapat skilda licensområden med specifika avtal. Det är viktigt att känna till upphovsrätten och vad den innebär i praktiken.

Begreppet Institutionella rättigheter avser visning inom organiserade grupper som t ex kan vara:
skolan, företaget, föreningen eller fritidsgården. Filmer som ska visas i ovanstående sammanhang måste vara införskaffade hos en producent/distributör som äger de institutionella rättigheterna, t ex AV-media Falun.

På skolverkets webbsida kan du läsa om visningsrättigheter

På Skolverkets sida kan du läsa om vad som gäller för Musik "Musik - upphovsrättsguide för lärare".