Så här skapar eleverna sina egna konton

...om inte din kommun har kopplat Skolfederationen till tjänsten

 
1.Skapa konto på https://sli.se/apps/sli/registration.php?db=3
Skriv bara de första bokstäverna i kommun och skola. Vänta lite och det kommer fram en dropplist där rätt alternativ väljs
- Om vald kommun försvinner, och skola inte går att hitta, har kommunnamnet sannolikt valts från webbläsarens egen lista över sparad formulärinformation. Testa då att skrolla sidan tills filmtjänstens egen lista kommer fram.
- Det är viktigt att välja Elev och inte Lärare innan man klickar på "Gör mig till medlem"
2.Klicka på länken i utskickat mejl
Hittas inte mejlet kan det även ligga i Skräpkorgen. Sök i så fall efter avsändaren svara-inte@sli.se med ämnet Bekräfta din e-postadress
3.Slutför registreringen på den nya sidan
-Välj ett lösenord som är säkert och lätt att minnas
4. En lärare på skolan godkänner kontot för användning
-Vid behov kan läraren justera födelseår och klassnamn
5.Logga in på www.goteborgsregionen.se/GR-sli
-Tänk på att använda samma e-postadress som när kontot skapades
6.Nu börjar upptäcksresan! laugh
-T.ex. med Wikipedia - hur fungerar det?

» Manual om grunderna