Lånetider:
Vissa titlar har vi begränsat antal kopior av (märkta ”Lånetid 2 veckor”).
Dessa sätter vi max 2 veckors lånetid på!
Övriga titlar – både våra egna och Utbildningsradions – kan du få längre lånetid på, upp till en termin.
 
Förlängning av material kan du bara göra via telefon eller mail.
Det går INTE att förlänga via SLI!

 
OBS!!! Vissa långfilmer får vi av rättighetsskäl endast låna ut till förskolor, grundskolor,
gymnasieskolor, friskolor, folkhögskolor samt Universitetet!
Detta gäller filmer från leverantören Swedish Film. Filmerna är märkta med (SWF) efter titeln!
 
Distribution:
Fr.o.m. 1/10 2019 går inte material från Mediecenter längre via din internpost.
Vi skickar med vanlig post - direktadresserat till dig som beställare.
(gäller ej Karlstads kommun)

Returnera material:
Du returnerar material till oss med förutbetalt porto på kuvert, alternativt adresslapp för paket,
som du får från oss! Du måste själv se till att kuvert/paket lämnas in på posten eller går med
ordinarie posthämtning från skolan!
Saknar du returporto - ring oss i god tid så skickar vi!

Observera att materialet ska vara hos oss senast 14.00 det datum som står på följesedeln!