ANVÄNDARVILLKOR – LÄRARE, PERSONAL OCH ELEVER


1. INLEDNING

SLI Play ger dig och dina elever möjlighet att ta del av tv-program, filmer, litteratur och mycket mer. Tjänsten ger dig även möjlighet att ta del av färdiga läromedel, övningsuppgifter och pedagogiskt informationsmaterial.

Beroende på underliggande avtal så har du tillgång till lite olika funktioner. Till grundfunktioner hör att söka och titta på video och lyssna på ljudinspelningar. Om du har tillgång t.ex. SLI Plus eller når andra resurser via SLI Play så har du tillgång till funktioner där speciella villkor gäller som du kan läsa mer om längre ner i detta dokument.


2. UPPGIFTER VI LAGRAR OM DIG OCH HUR DE HANTERAS

SLI Play följer GDPR, eller Dataskyddslagen som den heter i Sverige. Lagen finns till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och då speciellt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Vi lagrar ett antal grundläggande personuppgifter om dig och det gör vi med stöd av det avtal som finns med din skola/kommun för att tillhandahålla SLI Play.

Huvudregeln för vad som är en personuppgift kan sammanfattas med;

”All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet”

Rent konkret så lagrar vi IP-adress när du besöker oss, ditt namn, din e-postadress, telefonnr och vilken skola du finns på. Uppgifterna behöver vi för att bevaka dom upphovsrättsliga aspekterna på de filmer du får tillgång till men också för att du helt enkelt ska se det innehåll din skolas avtal medger.

När det gäller elever lagrar vi också information om födelsedag. Detta gör vi för att vi ska kunna hantera filmer med åldersgränser på ett korrekt sätt men även för att kunna visa relevanta förslag på filmer.

Ev. kommentarer du gör på filmer, lektionsplaneringar etc. som du skapar (om du har tillgång till sådana verktyg i ditt avtal) är typiskt inte en personuppgift.

Uppgifterna vi har i vårt register kommer antingen direkt från dig eller från den federationslösning din skola/kommun använder (du loggar typiskt in på en annan webbsida och klickar dig vidare hit). Vanligaste lösningen är Skolfederation.se men även andra förekommer.

Du kan begära ut en kopia på de uppgifter vi lagrar om dig genom att på webbsidan gå till inställningar och där begära en export av dessa.

Vi behandlar dina personuppgifter i Sverige i vårt egna datacenter med vår egna personal. Vi behandlar dina personuppgifter endast för att tillhandahålla tjänsten och delar heller inte ut dina personuppgifter till tredje man. Din skola/kommun kan ha dock ha tilläggstjänster som kräver att vi delar grundläggande uppgifter som id, namn, skola etc. för att dessa tjänster ska fungera - se avsnitt ”4. Tilläggsfunktioner”.


3. NÄR DU TAR BORT DITT KONTO

Om du t.ex. kommenterat en film kommer kommentaren att finnas kvar efter att du avslutat ditt konto men kommentaren kommer då att anonymiseras, dvs. det går inte att se vem som skrivit kommentaren.

Om du på SLI Plus skapar material som t.ex. lektionsplaneringar och delar ut dessa till andra användare innebär det att andra användare kan kopiera och använda materialet i sin undervisning. Det innebär att sådant material kommer att finnas kvar även efter att du avslutat ditt konto men vem som skapat innehållet blir då anonymiserad.

Man kan kort sammanfatta med att, precis som med allt annat på Internet och i verkliga livet, om du skriver publikt/delar så finns det kvar även efter att du avslutar ditt konto.

Alla dina personuppgifter raderas eller anonymiseras i samband med att du avslutar ditt konto.


4. TILLÄGGSFUNKTIONER

Om din skola har till gång till SLI Plus så hanteras det på samma sätt som beskrivs i punkterna ovan. Inga ytterligare personuppgifter krävs för att använda tjänsten.

Om du klickar dig vidare till andra tjänster som t.ex. Creaza, Kikora, mfl. under menyvalet ”Fler” delar vi med oss de personuppgifter som krävs för att tjänsten ska fungera. Det gör vi på uppdrag av din skola/kommun som är den sk. Personuppgiftsansvariga (PuA) för att tillhandahålla just denna funktion.


5. UPPHOVSRÄTT I LEKTIONSPLANERINGAR M.M.

Om du skapar eget undervisningsmaterial och lägger ut det är det viktigt att du respekterar upphovsrätten. Det är bara material som du ensam har upphovsrätt till som får göras tillgängligt. Det är du själv som ansvarar för att materialet inte kränker någon annans rättigheter. Du ansvarar även för att materialet inte på annat sätt är olagligt.

För det fall du vill föra in länkar till upphovsrättsligt skyddat material, t.ex. klipp på YouTube, måste du säkerställa att materialet har lagts ut med godkännande av upphovsmännen. Är du osäker är det bättre att avstå än att chansa. Ibland finns undervisningsmaterial utlagt på nätet under en s.k. Creative Commons licens. Under förutsättning att du följer de villkor som gäller för sådan licens, t.ex. icke kommersiell användning i undervisningssyfte, kan du dela till dina kollegor men var noga med att ange vem som har skapat materialet.

Material som befaras göra intrång i någon annans rättighet eller som på annat sätt är olämpligt/olagligt kan tas bort från Plattformen.

Användare som tillgängliggör otillåtet material på Plattformen eller som gör sig skyldig till olagliga kommentarer och yttranden som t.ex. förtal, hets mot folkgrupp eller olaga hot kan stängas av från Plattformen.