Utbildningsfilm 

De flesta utbildningsfilmer har tillhörande studiehandledning i form av en pdf.
Några dokument är döpta till ”lärarhandledning”. Dessa kan fungera bra att använda även för elever.
 
Handledningarna kan exempelvis fungera som underlag för:
 
 • - gemensamma diskussioner 
 • - individuella reflektioner
 • - utformning av digitala quiz

 
Tips! 

 
 • -> Beroende på val av film kan eleverna titta på filmen utifrån ett tilldelat perspektiv.
 • Hur skulle innehållet i filmen uppfattas av exempelvis personer med olika politisk tillhörighet?
 
 • -> Beroende på val av film. Låt eleverna fokusera på innehållet ur olika ämnesperspektiv. 
 • Dela in eleverna i grupper och låt dem titta på filmens innehåll ur exempelvis ett ekonomiskt-,
 • kulturellt-, globalt-, jämställdhet- eller miljökritiskt perspektiv. Diskutera innehållet i debattform
 • där de olika perspektiven ställs emot varandra.
   
-> Anta ett medie-och informationskritiskt perspektiv. Hur medieras utbildningsfilmernas innehåll?
Låt eleverna göra analyser i grupper och presentera sina slutsatser.
 
 1. Vilken information förmedlar berättarröst och text?
 2. Förekommer det typsnitt i filmen? Hur ser de ut (färg och form)? Vad förmedlar de?
 3. Vilka bilder har produktionsbolaget valt? Vad förmedlar bilderna för information?
 4. Förekommer det grafik? Vad för typ? Vad förmedlar grafiken för innehåll?
 5. Vilka ljud förekommer i filmen? Miljöljud? Musik? Ljudeffekter? Vad förmedlar ljuden? 
                 Skapar de någon specifik stämning?
               6. Finns det källhänvisningar kopplat till grafik (ex. statistik), bilder, musik och faktainnehåll? 

Vilka betydelser uppstår i mötet mellan ord, bild och ljud? Vad i filmens innehåll är uttalat?
Vad läser vi som betraktare in mellan raderna? Uppstår några motsägelse i mötet mellan ord,
bild och ljud?


-> Använd Filmarkivets utbud. På filmarkivet hittar du ett unikt rörligt bildmaterial som speglar ett
svensk århundrade i förvandling och framväxten av dagen samhälle. Under rubriken "för skolan"
kan du förslag på filmer samt diskussionsfrågor.         

 
 Spelfilm och kortfilm 
 
Många av våra spelfilmer och kortfilmer har pedagogiska handledningar. Handledningarna kan
exempelvis fungera som underlag för:
 
 • - gemensamma diskussioner
 • - individuella reflektioner

För de filmer som saknar handledning har Filminsitutet gjort en generell filmhandledning som
du kan ladda ner här: Alla filmers filmhandledning

 

 Tips! 

 
 • -> Filmen ”Till drömmarnas land” har en filmad handledning där eleverna guidas i en
 • efterföljande analys av filmpedagogen Mikaela Kindstrand. Den filmande handledningen kan användas
 • för gemensamma diskussioner eller individuella reflektioner.

-> Filminstituet har tagit fram en filmpedagogisk modell för samtal om rättvisa, jämställdhet och demokrati. Modellen går ut på att eleverna ser filmklipp och sedan diskuterar vad de såg. Modell, klipp och frågor finns tillgänliga här: Lika Vär(l)d för vem?
 
 • -> Innan eleverna ser en film, låt eleverna göra en analys av filmens affisch. En analysmall laddas ner här.

-> Gör en analys av representation i film. Förslag på en övning laddar ni ner här.
 
 • -> Att arbeta från text till film är vanligt. Prova motsatsen. Hur skulle filmens innehåll formuleras i
 • diktform, novellform eller i en nyhetsartikel o.s.v. Använd exempelvis någon av följande kortfilmer,
 • observera att filmens åldersrekommendation inte är viktig i detta sammanhang:

Two Balloons
Känner du min granne?
Jamila