Video: Stora barriärrevet - ett hotat ekosystem

Stora barriärrevet - ett hotat ekosystem
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: 310146383
Längd: 14 minuter
Land: Australien
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: The Great Barrier Reef: A natural wonder
Produktionsår: 2017
Tillgänglig:
Från: 2019-01-10
Till: 2025-12-31
Ämnen:
Biologi
Biologi > Djur och natur > Djur
Biologi > Djur och natur > Ekosystem
Ämnesord:
Klimatförändringar , Korallrev , Marinbiologi , Stora Barriärrevet
 
Dokument och länkar
 
Etiketter
 
Leverantör
Solfilm Plus
 
Stora barriärrevet - ett hotat ekosystem
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Stora barriärrevet utanför Australien är en av de miljöer i världen som är rikast på liv! I den här filmen ska vi bland annat lära oss om de små koralldjuren och hur korallrev bildas.
Vilka biotiska faktorer och abiotiska faktorer kan vi hitta i revets ekosystem? Hur påverkas ekosystemet av dessa faktorer? Vi lär oss begrepp som salinitet, surhetsgrad, densitet och toleransområde.
Till slut tittar vi närmare på olika hot som finns mot Stora barriärrevet; som stormar, övergödning och den globala uppvärmningen.

Kapitel:
- Inledning (00:00 - 01:29)
- Biotiska faktorer (01:30 - 06:10)
- Abiotiska faktorer (06:11 - 08:49)
- Samspel mellan biotiska och abiotiska faktorer (08:50 - 13:00)
- Sammanfattning (13:01 - SLUT)

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
- Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.
- Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
- Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
- Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
- Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
- Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
- Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.