Video: Hållbar utveckling Återvinning GLASFÖRPACKNINGAR

Hållbar utveckling Återvinning GLASFÖRPACKNINGAR
 
Målgrupp: Från 8 år
Id: DV1874
Längd: 16 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Producent: Lars Hamark
Produktionsår: 2016
Tillgänglig:
Från: 2017-03-17
Ämnen:
Geografi
Miljö > Avfall och återvinning
Miljö > Hållbar utveckling
Miljö
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
 
Hållbar utveckling Återvinning GLASFÖRPACKNINGAR
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Filmen Hållbar utveckling Återvinning GLASFÖRPACKNINGAR är producerad enligt Lgr 11. Det är en film som kan användas både i NO-ämnen och SO-ämnen. Filmen passar bra för grundskolans elever från 8 år. Men även elever på högre stadier kan med fördel ta delav filmen. I filmen får vi se och höra hur viktigt det är för vår miljö, naturresurser och jordens kretslopp att källsortera avfall. Genom att källsortera kan materialet återvinnas och få nytt liv som till exempel toapapper, biogas eller glasflaskor. Maja och Olle källsorterar och slänger en glasflaska i återvinningskärlet. I filmen får vi sedan följa med Maja och Olle när de följer med glasflaskan och ser var den tar vägen. Först åker de med en insamlingsbil till kommunens avfall- och återvinningsanläggning. Här får de se hur avfallsmaterialet sorteras, packas om och fraktas iväg till olika industrier för att bli till nya produkter. Maja och Olle får följa med en av de stora lastbilarna med släp som varje dag går till Svensk Glasåtervinning med återvunnet glas. På Svensk Glasåtervinning får Maja och Olle se hur det går till när man rensar bort allt som inte är förpackningsglas. Både maskinellt och manuellt. De får också se hur maskinerna färgsorterar glasskärvorna mycket noggrant. Maja och Olle följer sedan med en av lastbilarna som transporterar färdigsorterat krossglas till Limmareds Glasbruk. På Limmareds Glasbruk får Maja och Olle se hur tillverkningen av nya glasflaskor går till. Hur man blandar nya råvaror med återvunnet glas i tillverkningen. De märker också hur bullrigt och varmt det är på fabriken och hur stressigt det ibland kan vara för de som sköter maskinerna. Efter resan med glasflaskan förstår Maja och Olle ännu mer hur viktigt det är att inte slänga glasförpackningar i de vanliga soporna eller i restavfallet, utan i återvinningen istället.