Video: Evolution - Människans utveckling

Evolution - Människans utveckling
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: DV2097
Längd: 37 minuter
Land: Tyskland
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Produktionsår: 2016
Tillgänglig:
Från: 2018-08-22
Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi
Biologi > Evolution
Historia
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Filmo
17154, SOLNA
tel: 08-445 25 50
 
Evolution - Människans utveckling
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

I fyra kapitel får eleverna möta människans, Homo sapiens, fantastiska utveckling från urtida däggdjur fram till idag. Hur vet vi att den moderna människans ursprung kommer från Afrika? Har det hänt att flera människoarter levt samtidigt? Hur har språk uppstått och vad fick oss att gå upprätt? Och HUR har vi kunnat bli över 7 miljarder människor som vandrar på jorden idag? Många evolutionära begrepp och frågor besvaras med tydliga förklaringar under filmens gång tillsammans med illustrativa filmer och bilder. Utrymmet för fortsatta arbeten och diskussioner efter filmen är stort eftersom filmen lämnar spelrum till fantasin. Det sker ständigt förändringar i teorierna inom paleoantropologin eftersom nya fynd ger nya antaganden om vad som funnits innan vår art. Kapitel: 1. Förmänniskan (00:00-08:40) – Om Hominoiderna som är en förlaga till de tidiga människorna. Vad hände för 4 miljoner år sedan? 2. Den tidiga människan (08:40-18:00) – Människans närmaste förfäder, Homo erectus, som uppstod för cirka 2 miljoner år sedan. 3. Människa och schimpans (18:00-25:37) – Om deras skillnader och likheter i DNA, skelett och beteenden samt den gemensamma vägen genom evolutionen. 4. Beteende och kultur (25:37-36:44) – Hur har djur i allmänhet och människan i synnerhet utvecklat olika beteenden och kulturer. Ekologi och psykologi kopplat till evolution.