Video: Mitt perspektiv: Grupptryck

Mitt perspektiv: Grupptryck
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: DV2153
Längd: 12 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Producent: Jonathan Troff, Magnus Hamark
Regi: Emil Carlsson
Originaltitel: Mitt perspektiv: Grupptryck
Produktionsår: 2018
Tillgänglig:
Från: 2018-08-31
Ämnen:
Religionskunskap > Etik och moral
Värdegrund > Mobbning
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Ungdomar
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
 
Mitt perspektiv: Grupptryck
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

“Mitt perspektiv” är en filmserie som utgår ifrån självupplevda händelser av våld; fysiskt, psykiskt och sexuellt på högstadiet och gymnasiet. Filmerna syftar till att öka medvetenheten om vad våld är samt vilka konsekvenser våld har och att vi alla kan göra något för att minska på våldet som sker på skolan, hemma och på nätet. Åskådarperspektivet är ett genomgående tema i filmerna och tittaren tränas i att gå ifrån en passiv åskådare till en aktiv åskådare genom att agera proaktivt och aktivt vid våldssituationer, såsom trakasserier, kränkningar, utfrysning, skojbråk m.m. i skolan, hemma och på nätet. Filmerna belyser vikten av att ständigt jobba normkritiskt och att upptäcka vilka begränsande normer som finns på skolan, samhället och på nätet– som gör att människor inte kan vara de personer de vill vara, samt syftar till att förändra de normer som skapar diskriminering och utsatthet och exkludering. I filmen behandlar ungdomar ämnet grupptryck och berättar sina självupplevda historier. Vi får reda på hur ett grupptryck kan uppstå, vad som kan ske i grupp och hur man skall göra för att ta sig ur om man mår dåligt. Filmen belyser genom “Pims historia” om hur det är att utsätta någon för ett grupptryck och behöva vara åskådaren. I “Johannes historia” berättas hur man som en yngre, osäker individ (än resten av en äldre grupp) lyckas hitta sig själv och ta sig ur, trots risk för hot och förföljelser.