Video: Vår världshistoria : Olympiska spelen - historia och utveckling

Vår världshistoria : Olympiska spelen - historia och utveckling
 
Målgrupp: Från 12 år
Id: DV2363
Längd: 17 minuter
Land: Frankrike
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Les Jeux Olympiques
Produktionsår: 2019
Tillgänglig:
Från: 2020-02-07
Ämnen:
Idrott och hälsa > Rörelse och friluftsliv > Sport och idrott
Historia > Historieanvändning
Historia > Efter ca 1900
Historia > Nya tiden - Europa och världen > 1815-1914
Historia > Forntid och medeltid > Antiken
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Kunskapsmedia AB
12626, Hägersten
tel: 08-545 634 60
www.kunskapsmedia.se
 
Vår världshistoria : Olympiska spelen - historia och utveckling
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Vi får lära oss om baron Pierre de Coubertins vision om att återuppliva de olympiska spelen, eftersom han ser att idrotten stärker ungas självständighetsutveckling och förenar världen. De olympiska spelen blir ett storartat äventyr för människan.

Vi får lära oss om den olympiska historien och symbolerna; ringarna, elden och medaljerna. Men även hur andra händelser påverkar OS; politisk påverkan, pengar och dopning.
OS blir något mycket större än en vanlig idrottstävling, nämligen en stark symbol för mänsklig förening.

En film för elever i högstadiet, när de läser ämnen som Idrott och hälsa eller Historia.

“Filmen var spännande och gjord på ett sådant sätt så att man ville se mer utav den. Jag tycker att man ska se filmen eftersom att många inte vet mycket om historiken om OS och hur stor del OS har varit för människor genom historien.”
– elev, 15 år


Läroplansmål:
Historia (grundskolan)
eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Historia (åk 7–9)
Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700
• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Idrott och hälsa (grundskolan)
Ur ämnets syfte:
eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.