Video: Ökenspridning - Från befolkningstryck och klimatförändringar till hållbart jordbruk

Ökenspridning - Från befolkningstryck och klimatförändringar till hållbart jordbruk
 
Målgrupp: Från 12 år
Id: DV2434
Längd: 14 minuter
Land: Storbritannien
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Producent: Ola Björemyr
Originaltitel: Hot deserts - The Global Desertification Challenge
Produktionsår: 2020
Tillgänglig:
Från: 2020-07-03
Ämnen:
Geografi > Naturresurser, varor och tjänster
Geografi > Risker och hot
Geografi > Klimat och vegetation
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Kunskapsmedia AB
12626, Hägersten
tel: 08-545 634 60
www.kunskapsmedia.se
 
Ökenspridning - Från befolkningstryck och klimatförändringar till hållbart jordbruk
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Ökenspridning kallas det när torra områdens ekosystem bryts ned mer och mer. Det kan också kallas markförstöring. I den här filmen lär vi oss vad som orsakar ökenspridning, men vi lär oss också om hur ökenspridningen kan förebyggas. Hur påverkas våra torraste ekosystem av försaltning, överbetning och befolkningstryck? Och hur kan hållbart jordbruk hjälpa till att förebygga ökenspridning? Det ska vi undersöka.
En film för elever i mellan- och högstadiet som passar i geografi när de läser om miljö, människor och hållbarhetsfrågor.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!

Kapitel:
Inledning (00:00–01:06)
Orsaker: Befolkningstryck (01:07–02:27)
Orsaker: Överkonsumtion av vatten (02:28–03:15)
Orsaker: Överbetning (03:16–04:20)
Orsaker: Försaltning (04:21–05:19)
Orsaker: Klimatförändringar (05:20–07:15)
Konsekvenser av ökenspridning (07:16–09:26)
Förebyggande av ökenspridning (09:27–11:40)
Hållbart jordbruk (11:41–SLUT)

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Livsmiljöer
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.