Video: Vi lär oss om: Sveriges blommor

Vi lär oss om: Sveriges blommor
 
Målgrupp: Från 7 år
Id: DV2567
Längd: 12 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Producent: Ola Björemyr
Originaltitel: Vi lär oss om: Sveriges blommor
Produktionsår: 2020
Tillgänglig:
Från: 2021-03-04
Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Växter
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Solfilm Media AB
12626, Hägersten
tel: 0730-81 58 60
 
Vi lär oss om: Sveriges blommor
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

I den här filmen ska vi lära oss vad en blomma är för något. Samtidigt lär vi oss om några av de vanligaste blommorna som vi har i Sverige, som till exempel tussilago, smörblomma och vit näckros. Vi får lära oss hur de ser ut, var de växer, och vad som är speciellt med dem. Vi lär oss också begrepp som krona, utlöpare, stjälk och pollen. Vi undersöker var prästkragen har fått sitt namn ifrån, och varför myror tycker vitsippor är goda!

Det här är en film för elever i låg- och mellanstadiet när de ska lära sig om växter i närmiljön, i ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!

Kapitel:
Inledning (00:00–00:55)
Vad är en blomma? (00:56–01:38)
Tussilago (01:39–02:46)
Vitsippa (02:47–04:06)
Liljekonvalj (04:07–05:02)
Maskros (05:03–06:11)
Prästkrage (06:12–07:12)
Smörblomma (07:13–08:04)
Vit näckros (08:05–09:31)
Sammanfattning (09:32–SLUT)

“Filmen visar tydliga bilder, och fina närbilder. Bra och tydlig sammanfattning. En trevlig och begriplig film som jag gärna skulle använda i undervisningen. Filmen passar även bra för svenska som andraspråk!”
– lärare, lågstadiet

Läroplansmål

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Året runt i naturen
• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Natur och samhälle
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.