Video: Sverige och religionen

Sverige och religionen
 
Målgrupp: Från 12 år
Id: EDUS991079
Längd: 6 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Produktionsår: 2018
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2018-12-11
Ämnen:
Religionskunskap > Religion och samhälle
Religionskunskap > Högtider och traditioner
Religionskunskap > Kristendom > Protestantism
Religionskunskap > Kristendom
Ämnesord:
Kristendom , Religion , Tro
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Eduklips
 
Sverige och religionen
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Traditionellt har Sverige räknats som kristet, men idag är vi världens minst religiösa land. Ändå var svenska kyrkan och staten sammankopplade i cirka femhundra år, ända fram till millennieskiftet då de skildes åt.
I det här utbildningsklippet berättar vi om Sveriges religiösa historia fram till idag. Vi tar bl.a. upp begrepp som reformation, protestantism, religionsfrihet, sekulär, icke-konfessionell, agnosticism och ateism.

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Religioner och andra livsåskådningar
Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Religion och samhälle
Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.