Video: Jordens uppbyggnad

Jordens uppbyggnad
 
Målgrupp: Från 10 år
Id: EDUS991154
Längd: 3 minuter
Land: Australien
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Producent: Ola Björemyr
Originaltitel: Tectonics
Produktionsår: 2020
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2020-12-18
Ämnen:
Geografi > Jordytans form och förändring
Ämnesord:
Jorden
 
Leverantör
Eduklips
 
Jordens uppbyggnad
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

På ytan ser vi bland annat hav, berg och öken - det kallar vi jordskorpan. Men vår planet består av mycket mer än så.
I det här utbildningsklippet går vi igenom hur jorden är uppbyggd. Du lär dig bland annat begrepp som mantel, kärna, magma och litosfär. Du får även veta hur jorden kan vara magnetisk.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar: *: https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-jordens-uppbyggnad/0e5b927b-2c3b-4224-b482-7a247ed2a36d*
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Manus

Läroplansmål:

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
Livsmiljöer
- Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
- Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.