Video: Le Châteliers princip - om kemisk jämvikt

Le Châteliers princip - om kemisk jämvikt
 
Målgrupp: Från 14 år
Id: EDUS991167
Längd: 5 minuter
Land: Australien
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Producent: Ola Björemyr
Originaltitel: Le Chatelier´s Principle
Produktionsår: 2020
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2020-12-18
Ämnen:
Kemi
 
Leverantör
Eduklips
 
Le Châteliers princip - om kemisk jämvikt
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

En jämviktsreaktions hastighet åt båda håll är beroende av ämnenas temperatur, totaltryck och koncentration som ingår i respektive reaktion. Men ibland ändras förutsättningarna, och då kan det uppstå en obalans. Vad händer då? I det här utbildningsklippet förklarar vi Le Châteliers princip med hjälp av olika exempel.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har dec 2020 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar: *https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-le-chateliers-princip-om-kemisk-jamvikt/a940f5e5-f79b-4eba-8ebe-fbc78221fa53*
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning
- Manus

Läroplansmål:

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Kemin och världsbilden
- Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Kemins metoder och arbetssätt
- Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Naturvetenskapsprogrammet ska behandla följande centrala innehåll:
- Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori.