Video: Världens urfolk - Aboriginer

Världens urfolk - Aboriginer
 
 
Dokument och länkar
 
Etiketter

Det finns inga etiketter

 
Leverantör
Eduklips
 
Världens urfolk - Aboriginer
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:

Aboriginer är ett urfolk, även kallad urinvånare eller ursprungsbefolkning. I det här utbildningsklippet får vi en introduktion till aboriginernas historia, traditioner, kultur och deras situation idag.

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
- Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
- Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
- Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
- Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
- Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.