Video: Framtidens byggnader: Hållbar konstruktionsteknik

Framtidens byggnader: Hållbar konstruktionsteknik
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: EDUS991128
Längd: 5 minuter
Land: Australien
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Produktionsår: 2020
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2020-06-24
Ämnen:
Teknik > Byggnadsteknik
Ämnesord:
Agenda 2030
 
Etiketter
 
Leverantör
Eduklips
 
Framtidens byggnader: Hållbar konstruktionsteknik
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

FN har satt upp ett globalt mål, nr 11, som är hållbara städer och samhällen. Det innebär att det vi bygger ska uppnå miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Men hur bygger man hållbara konstruktioner, som ser till dagens behov såväl som till kommande generationers?
I det här utbildningsklippet förklarar vi vad hållbar konstruktionsteknik är och ger exempel på viktiga faktorer, som teknikval, materialval, planering och förbrukning.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning (pedagogisk inspiration för Klippkoll, Kahoot! och Eduklips minilektioner)

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
- Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Gymnasiet - teknikprogrammet:
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling.

Inriktning: Samhällsbyggande och miljö
... ska ge kunskaper om och färdigheter i sam¬hällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Inriktning: Bygg och anläggning
Centralt innehåll: Olika typer av material och deras egenskaper.