Video: Näringskedjor och näringsvävar

Näringskedjor och näringsvävar
 
Målgrupp: Från 10 år
Id: EDUS991134
Längd: 4 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Producent: Ola Björemyr
Produktionsår: 2020
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2020-06-24
Ämnen:
Biologi > Djur och natur
Ämnesord:
Ekosystem , Näringskedjor
 
Etiketter

Det finns inga etiketter

 
Leverantör
Eduklips
 
Näringskedjor och näringsvävar
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Överallt i naturen finns det olika slags ekosystem. I dessa överförs energi mellan levande organismer, genom näringskedjor och näringsvävar. Men hur fungerar de - och vad skiljer dem åt?
I det här utbildningsklippet visar vi exempel på näringskedjor och näringsvävar, samt tittar närmare på vad producenter, växtkonsumenter, predatorer, toppkonsumenter och destruenter är.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning (pedagogisk inspiration för Klippkoll, Kahoot! och Eduklips minilektioner)

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
Natur och samhälle
- Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
- Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
- Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Natur och samhälle
- Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.