Video: Var finns vulkaner?

Var finns vulkaner?
 
Målgrupp: Från 10 år
Id: EDUS991136
Längd: 5 minuter
Land: Australien
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Produktionsår: 2020
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2020-06-24
Ämnen:
Geografi > Jordytans form och förändring
Ämnesord:
Vulkaner
 
Etiketter
 
Leverantör
Eduklips
 
Var finns vulkaner?
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

I grunden är en vulkan bara en spricka i jordskorpan. Det krävs speciella förutsättningar för att vulkaner ska bildas - oftast sker det vid så kallade plattgränser.
I det här utbildningsklippet går vi igenom tre platser där vulkaner brukar bildas. Du lär dig begrepp som litosfärplattor, hetfläck, jordskorpa och magma - samt var eldringen finns och vad som är speciellt med den.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz)
- Lärarhandledning (pedagogisk inspiration för Klippkoll, Kahoot! och Eduklips minilektioner)

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
Livsmiljöer
- Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
- Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.