Video: Pandemier

Pandemier
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: EDUS991161
Längd: 5 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Pandemier
Produktionsår: 2020
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2020-05-27
Ämnen:
Samhällskunskap
Geografi
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Virus och bakterier
Ämnesord:
Epidemier , Pandemier , Virussjukdomar
 
Dokument och länkar
 
Etiketter
 
Leverantör
Eduklips
 
Pandemier
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Ordet pandemi kommer från grekiskan och betyder hela folket. I slutet av 2019 upptäcktes infektionssjukdomen covid-19 som sedan spreds över hela världen, vilket fick enorma konsekvenser för miljontals människor.
I det här utbildningsklippet går vi igenom vad som utmärker en pandemi. Du får lära dig om kända pandemier som digerdöden, spanska sjukan, asiaten, Hongkong-influensan och svininfluensan. Du lär dig även begrepp som infodemier, samt vikten av trovärdiga källor i tider då falska rykten sprids blixtsnabbt.
Till utbildningsklippet finns handledningar för elever (Klippkoll), pedagoger (Handledning) och en färdig quiz (Kahoot!) att användas i undervisningen.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Natur och samhälle
- Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kropp och hälsa
- Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Livsmiljöer
- Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringar na kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
- Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
- Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
- På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
- Nyhetsvärdering