Video: Israel-Palestinakonflikten

Israel-Palestinakonflikten
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: F3455
Längd: 13 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Producent: Ola Björemyr
Originaltitel: Israel-Palestinakonflikten
Produktionsår: 2018
Tillgänglig:
Från: 2019-01-14
Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Konflikter och konflikthantering
Religionskunskap > Religion och samhälle
Historia > Efter ca 1900
Ämnesord:
Araber , Fredsarbete , Judar , Konflikter , Krig
 
Dokument och länkar
 
Etiketter

Det finns inga etiketter

 
Leverantör
Kunskapsmedia AB
11254, STOCKHOLM
tel: 08-545 634 60
 
Israel-Palestinakonflikten
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

I den här filmen ska vi undersöka Israel-Palestinakonflikten. Vi går igenom viktiga historiska hållpunkter och händelser, samt får insikt i varför konflikten är så svår att lösa. Vi kommer att lära oss begrepp som sionism, sexdagarskriget, intifada, bosättning, PLO och Hamas.

Kapitel:
- Inledning (00:00)
- Före andra världskriget (01:02)
- Efter andra världskriget (02:08)
- Sexdagarskriget 1967 (04:08)
- Palestiniernas kamp (05:14)
- PLO och Hamas (07:49)
- Ett slut på konflikten? (10:27)
- Sammanfattning (11:17)

Läroplansmål:
- Att få historien bakom Israel-Palestinakonflikten samt en insikt i varför konflikten är så svår att lösa.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Historia (högstadiet)
Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.