Video: Fosforns kretslopp

Fosforns kretslopp
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: V3002-924
Längd: 4 minuter
Land: Australien
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Produktionsår: 2014
Tillgänglig:
Från: 2014-12-12
Ämnen:
Kemi
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Solfilm
90628, Umeå
tel: 090-182300
 
Fosforns kretslopp
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:

Fosfor är ett livsnödvändigt näringsämne för jordens alla växter och djur, även i hav och sjöar. Fosforns kretslopp är långsammare än andra kretslopp, det finns nämligen inte i luften.
Fosfor är istället i ständig rörelse under mark; genom berggrunden, jorden, saltvatten och sötvatten och tas upp av levande organismer på olika sätt för att användas och så småningom släppas ut igen.