Video: Fatta ordet! Statsskick

Fatta ordet! Statsskick
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: EDUS991003
Längd: 7 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Fatta ordet! - Statsskick
Produktionsår: 2017
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2017-07-20
Ämnen:
Svenska > Språkbruk
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Andra länders politik och statsskick
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Sveriges politik och statsskick
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Demokrati och beslutsfattande
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Eduklips
 
Fatta ordet! Statsskick
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Den kanske viktigaste frågan när vi undersöker ett lands statsskick - det är om landet är en demokrati eller en diktatur.
Fatta ordet! - Statsskick introducerar ordets innebörd genom exempel och jämförelser. Du får även se hur det används i olika sammanhang.

LÄROPLANSMÅL
Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Ur ämnets syfte - förmågor som ska tränas:
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ur centralt innehåll:
- Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
- Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare demokratiska samhällen.
- Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
- Några olika stats- och styrelseskick i världen.
- Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.