Video: Uppfinnarna: HIV - snabba diagnostiktester

Uppfinnarna: HIV - snabba diagnostiktester
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: EDUS991025
Längd: 8 minuter
Land: Tyskland
Format: Strömmande video
Talat: Engelska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Uppfinnarna: HIV – snabba diagnostiktester
Produktionsår: 2017
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2017-07-20
Ämnen:
Teknik
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Virus och bakterier
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Eduklips
 
Uppfinnarna: HIV - snabba diagnostiktester
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Tack vare enkla, snabba, patientnära diagnostiktester för en rad olika infektionssjukdomar som hiv, hepatit B, klamydia och influensa går det att rädda tusentals liv. De snabba testresultaten löser även problemet med patienter som kommer för att testa sig, men som sedan inte kommer tillbaka för att få sin diagnos. Uppfinnare: Helen Lee

LÄROPLANSMÅL
Undervisningen i Teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Ur ämnets syfte - förmågor som ska tränas:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
- analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Gy11, Teknikprogrammet
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling.

Gy11, Vård- och omsorgsprogrammet
I vård och omsorg används IT, andra digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att lära sig hantera dessa.