Video: Uppfinnarna: Zein - räddning för glutenintoleranta

Uppfinnarna: Zein - räddning för glutenintoleranta
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: EDUS991032
Längd: 7 minuter
Land: Tyskland
Format: Strömmande video
Talat: Engelska, Italienska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Uppfinnarna: Zein – räddning för glutenintoleranta
Produktionsår: 2017
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2017-07-20
Ämnen:
Teknik
Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa
Biologi > Kropp och hälsa > Människokroppen
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Eduklips
 
Uppfinnarna: Zein - räddning för glutenintoleranta
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Majs som glutenersättning har gjort det möjligt för människor som lider av celiaki (glutenintolerans) att njuta av glutenfri mat, utan att behöva avstå från till exempel pasta och bröd. Ett viktigt mål med Zein har varit att bevara matens goda egenskaper. Uppfinnare: Virna Cerne, Ombretta Polenghi

LÄROPLANSMÅL
Undervisningen i Teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Ur ämnets syfte - förmågor som ska tränas:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och hållbar utveckling.
Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Gy11, Teknikprogrammet
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling.

Gy11, Vård- och omsorgsprogrammet
I vård och omsorg används IT, andra digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. Utbildningen ska därför ge eleverna möjlighet att lära sig hantera dessa.