Video: #Metoo - hashtaggen som startade en revolution

#Metoo - hashtaggen som startade en revolution
 
Målgrupp: Från 12 år
Id: EDUS991063
Längd: 6 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: #Metoo - hashtaggen som startade en revolution
Produktionsår: 2018
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2018-01-11
Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Familj och samlevnad
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Demokrati och beslutsfattande
Samhällskunskap > Demokratiska fri- och rättigheter
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Eduklips
 
#Metoo - hashtaggen som startade en revolution
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Hösten 2017 spreds kampanjen #Metoo som en löpeld i sociala medier. Den gav tusentals kvinnor modet att vittna om sexuella övergrepp som tidigare skett i det tysta.
Den fick bilden av Sverige som ett av världens mest jämställda länder att ifrågasättas. I utbildningsklippet tar vi upp bakgrunden till #Metoo, berättar om hur kampanjen spreds i Sverige och världen samt fokuserar på den viktiga kopplingen till skolan.
Medverkar gör bland annat Carolina Stiwenius, jurist och utredare på DO (Diskrimineringsombudsmannen).

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Individer och gemenskaper
- Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Information och kommunikation
- Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
- Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Rättigheter och rättsskipning
- De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
- Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
- Demokratiska fri­- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demo­kratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Beslutsfattande och politiska idéer
- Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
- Individers och gruppers