Video: EU - bakgrund och historia

EU - bakgrund och historia
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: EDUS991110
Längd: 4 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: EU - Bakgrund och historia
Produktionsår: 2019
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2019-04-11
Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Europeiskt och nordiskt samarbete > EU
Historia
Ämnesord:
Europa , Europeiska unionen
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Eduklips
 
EU - bakgrund och historia
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Numera är det inte alla som vet varför EU en gång bildades, och det är lätt att glömma hur Europa såg ut när organisationen grundades.
I det här utbildningsklippet för högstadiet lär vi oss mer om varför EU bildades, och hur dess historia ser ut. Vi går även igenom de viktigaste årtalen att känna till.

Läroplansmål:

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
- FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Rättigheter och rättsskipning
- De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
- Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Beslutsfattande och politiska idéer
- Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.