Video: EU - organisation och samhällspåverkan

EU - organisation och samhällspåverkan
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: EDUS991115
Längd: 4 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: EU - Organisation och samhällspåverkan
Produktionsår: 2019
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2019-04-11
Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Europeiskt och nordiskt samarbete > EU
Historia
Ämnesord:
Europa , Europeiska unionen
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Eduklips
 
EU - organisation och samhällspåverkan
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

EU påverkar oss på ett sätt vi ofta kanske inte tänker på; på arbetet, när vi köper varor eller reser på semester. Det är mycket att ta hänsyn till när EU gemensamt ska ta beslut som påverkar alla medlemsländer.

I det här utbildningsklippet för högstadiet lär vi oss mer om organisationens uppbyggnad och arbetssätt - samt hur medlemskapet i EU påverkar Sverige.

Läroplansmål:
Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
- FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Rättigheter och rättsskipning
- De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
- Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
Beslutsfattande och politiska idéer
- Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.