Video: Internationella kvinnodagen 8 mars

Internationella kvinnodagen 8 mars
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: EDUS991183
Längd: 5 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Producent: Ola Björemyr
Originaltitel: Internationella kvinnodagen 8 mars
Produktionsår: 2021
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2021-03-01
Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Demokrati och beslutsfattande
Samhällskunskap > Demokratiska fri- och rättigheter
Historia
Ämnesord:
Internationella kvinnodagen
 
Leverantör
Eduklips
 
Internationella kvinnodagen 8 mars
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Varje år den 8 mars firas den internationella kvinnodagen. Men varför firar vi dagen och vilka förändringar har skett de senaste hundra åren?
I det här utbildningsklippet får du lära dig om några av de viktiga händelser som har förbättrat kvinnors ställning i världen, och därmed ökat jämställdheten mellan män och kvinnor.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har februari 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar: *https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-internationella-kvinnodagen-8-mars/aa6cc675-8a93-4965-b46c-757e4a9cd308*
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
- Lärarhandledning
- Manus

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Individer och gemenskaper
- Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Rättigheter och rättsskipning
- Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Samhällsresurser och fördelning
- Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Beslutsfattande och politiska idéer
- Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900
- Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid