Video: Kemi i vardagen - rengöringsmedel

Kemi i vardagen - rengöringsmedel
 
Målgrupp: Från 14 år
Id: V8786
Längd: 12 minuter
Land: Tyskland
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Chemie im alltag
Produktionsår: 2018
Tillgänglig:
Från: 2018-05-30
Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Hushåll och livsstil
Kemi > Kemikalier i hem och samhälle
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Solfilm
90628, Umeå
tel: 090-182300
 
Kemi i vardagen - rengöringsmedel
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Vi tvättar händerna, rengör vattenkokaren, eller tar bort en fläck från en duk – utan att tänka närmare på det.
Vi tar för givet att medlen vi använder fungerar som de ska. Men hur fungerar de egentligen?
I den här filmen ska vi lära oss om de kemiska processer som ligger bakom hur tvål och rengöringsmedel fungerar, genom tydliga experiment och animationer.
Samtidigt lär vi oss begrepp som emulsion, hydrofob och dispersion.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 01:03)
En liten historia om tvål (01:04 - 02:05)
Tvåltillverkning (02:06 - 03:54)
Tvålens verkan (03:55 - 08:23)
Oxiderande rengöringsmedel (08:24 - 09:36)
Avkalkningsmedel (09:37 - 10:29)
Sammanfattning (10:30 - SLUT)

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Kemi (högstadiet)
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
• Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
• Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Naturvetenskapsprogrammet (gymnasiet)
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om ... och om kemiska processer.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Naturvetenskap (gymnasiet)
Den (undervisningen) ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden.