Video: Rättigheter och skyldigheter i Sverige

Rättigheter och skyldigheter i Sverige
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: V8808
Längd: 13 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Producent: Ola Björemyr
Originaltitel: Rättigheter och skyldigheter i Sverige
Produktionsår: 2018
Tillgänglig:
Från: 2018-05-31
Ämnen:
Samhällskunskap > Demokratiska fri- och rättigheter
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Kunskapsmedia AB
11254, STOCKHOLM
tel: 08-545 634 60
 
Rättigheter och skyldigheter i Sverige
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Vilka rättigheter och skyldigheter har vi egentligen som medborgare i samhället? Det ska vi ta reda på i den här filmen!
Experten och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren intervjuas och hjälper oss på vägen. Vi börjar med att lära oss om de mänskliga rättigheterna i allmänhet. Vi går sedan igenom vilka demokratiska rättigheter vi har i Sverige och undersöker samtidigt var gränsen går mellan yttrandefrihet och diskriminering.
Vi lär oss även om våra demokratiska skyldigheter som; skolplikten, att betala skatt och att gripa in om vi ser någon bli utsatt för ett brott. Vi ska också lära oss lite extra om just ungas rättigheter.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 01:48)
Mänskliga rättigheter (01:49 - 03:36)
Rättigheter i Sverige (03:37 - 06:40)
Skyldigheter i Sverige (06:41 - 09:44)
Ungas rättigheter (09:45 - 11:07)
Sammanfattning (11:08 - SLUT)

“Den var väldigt tydlig och informativ, utan att bli för långtråkig!”
– Elev, årskus 9

“Jag gillar hur filmen tydligt visar sambandet mellan rättigheter och skyldigheter, t.ex att min skyldighet att betala skatt bidrar till att min rättighet till sjukvård uppfylls.”
– Elev, årskurs 9

“Bra att olika personer tar upp olika perspektiv och delar, t.ex. mannen som pratar om diskriminering och gymnasieeleverna. Jag lärde mig hur rättigheter och skyldigheter sitter ihop och är grunder för varandra!”
– Elev, årskurs 8

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Samhällskunskap (högstadiet)
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.