Video: Kristendomens inriktningar: Ortodoxa kyrkor

Kristendomens inriktningar: Ortodoxa kyrkor
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: V8867
Längd: 16 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Kristendomens inriktningar: Ortodoxa kyrkor
Produktionsår: 2018
Tillgänglig:
Från: 2018-12-05
Ämnen:
Religionskunskap > Religion och samhälle
Religionskunskap > Högtider och traditioner
Religionskunskap > Kristendom > Ortodox kristendom
Religionskunskap > Kristendom
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Kunskapsmedia AB
11254, STOCKHOLM
tel: 08-545 634 60
 
Kristendomens inriktningar: Ortodoxa kyrkor
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Ordet ortodox betyder “renlärig”. De ortodoxt kristna menar att de står för den sanna, ursprungliga kristna tron. Till skillnad från den katolska kyrkan finns inte EN ortodox kyrka med en högste ledare. Istället finns det olika ortodoxa kyrkor i olika länder – som tillsammans utgör en andlig gemenskap.
I den här filmen ska vi lära oss mer om de ortodoxa kyrkornas gemensamma drag och traditioner. Vi tittar närmare på ikoner, kloster, munkar och nunnor. Vi går igenom traditioner som; dopet, myrrasmörjelsen och bikten. Vi lär oss även om begrepp som ikonostas, patriark och mysterium.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:49)
Ortodoxa kyrkor (01:50-03:36)
Viktiga kännetecken (03:37-04:49)
Kloster, munkar och nunnor (04:50-05:36)
Mysterier (05:37-08:47)
Kyrkorummet (08:48-09:47)
Så firas en gudstjänst (09:48-11:54)
Tradition och förändring (11:55-13:11)
Var finns anhängarna? (13:12-14:10)
Ortodoxa kyrkor i Sverige (14:11-14:55)
Sammanfattning (14:56-SLUT)

Citat:
“Filmen underlättar verkligen undervisningen och levandegör och förklarar ämnet på ett pedagogiskt och roligt sätt!” – Högstadielärare, ämneslärare samhällskunskap

“Det var intressant att se vad som händer i en ortodox kyrka, det var mycket färger, målningar, guld, tända ljus och rök. Jag kunde inget om det och man lärde sig mycket.“ – Elev, årskurs 8


Syfte/inlärningsmål:
- Att lära sig om utmärkande drag hos de ortodoxa kyrkorna.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Religionskunskap (högstadiet)
• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.