Video: Om världen bestod av 100 personer

Om världen bestod av 100 personer
 
Målgrupp: Från 7 år
Id: V9013
Längd: 12 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Om världen bestod av 100 personer
Produktionsår: 2019
Tillgänglig:
Från: 2019-06-03
Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Demografi
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Konflikter och konflikthantering > FN
Samhällskunskap > Barns rättigheter
Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter
Geografi > Folk i andra länder
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Kunskapsmedia AB
11254, STOCKHOLM
tel: 08-545 634 60
 
Om världen bestod av 100 personer
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

Tillsammans med nästan 8 miljarder andra människor bor du på jorden. Med så många människor är det svårt att lära känna alla. Tänk om världen bestod av 100 personer – vilka skulle bo där då?
I den här animerade filmen ska vi lära oss om hur världen ser ut med hjälp av enkel statistik! Hur många skulle vara födda i Asien? Hur många skulle ha tillgång till elektricitet? Och hur många skulle tycka om att spela fotboll? Hur många av de 100 personerna skulle ha en mobiltelefon? Det ska vi lära oss i den här filmen.

Filmen passar för yngre elever när de läser samhällskunskap.

Citat:
Annorlunda och hoppfull film. Bra att visa runt FN-dagen 24/10, tydliga bilder och bra exempel för barn!”
– Lärare, lågstadiet

”Roliga bilder, bra saker att veta. Varför är det så här, orättvist! Bra att veta att vi har fått det bättre också.
– Elever, åk 1–3

“Den förklarade bra och visade på olikheter och likheter på ett överskådligt sätt. Rekommenderas verkligen.“
– SO-lärare, grundskolan

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Att leva tillsammans
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Att leva i världen
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen.

Samhällsresurser och fördelning
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Livsmiljöer
• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.