Video: Kristendomens inriktningar: Protestantiska kyrko

Kristendomens inriktningar: Protestantiska kyrko
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: V9016
Längd: 17 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Kristendomens inriktningar: Protestantiska kyrkor
Produktionsår: 2019
Tillgänglig:
Från: 2019-05-31
Ämnen:
Religionskunskap > Religion och samhälle
Religionskunskap > Högtider och traditioner
Religionskunskap > Kristendom > Protestantism
Religionskunskap > Kristendom
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Kunskapsmedia AB
11254, STOCKHOLM
tel: 08-545 634 60
 
Kristendomens inriktningar: Protestantiska kyrko
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

I den här filmen ska vi titta närmare på viktiga kännetecken hos protestantiska kyrkor. Vi lär oss om hur protestantismen växte fram, samt går igenom några olika grenar, som reformerta kyrkor och frikyrkor. Vilka är protestanternas heliga sakrament? Vem var Martin Luther? Det ska vi få reda på!

En film för högstadieelever när de läser religionskunskap.

Kapitel:
Om kristendomen (00:00-01:48)
Protestantiska kyrkor (01:49-02:31)
Grenar inom protestantismen (02:32-05:09)
Frikyrkor (05:10-07:23)
Viktiga kännetecken (07:24-09:53)
Kyrkliga ledare (09:54-11:08)
Kyrkorummet och gudstjänsten (11:09-11:51)
Tradition och förändring (11:52-13:01)
Var i världen finns anhängarna? (13:02-13:35)
Protestantiska kyrkor i Sverige (13:36-15:07)
Sammanfattning (15:08-SLUT)

Citat:
”Den här filmen är jag jätteglad över och är en stor hjälp i att förklara protestantismens historia och dess olika grenar, dels i Sverige och dels i övriga världen.”
– SO-lärare, högstadiet

Filmen var jättebra och förklarade på ett bra sätt hur de olika protestantiska kyrkorna uppstått och delat sig.
– Elev, åk 8

Kul animeringar som förklarade de protestantiska kyrkornas historia och uppkomst.
– Elev, åk 9

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:
Religionskunskap (åk 7-9)
Religioner och andra livsåskådningar
• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.