Video: Svenska ormar

Svenska ormar
 
Målgrupp: Från 8 år
Id: V9351
Längd: 15 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Producent: Ola Björemyr
Originaltitel: Svenska ormar
Produktionsår: 2020
Tillgänglig:
Från: 2020-12-02
Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Djur
Biologi > Djur och natur > Ekosystem
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Kunskapsmedia AB
11254, STOCKHOLM
tel: 08-545 634 60
 
Svenska ormar
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:


Eller logga in med:

I den här filmen kommer vi att lära oss om ormars utseende och egenskaper. Till exempel får vi reda på mer om deras rörliga skelett och att ormar sväljer sina byten hela – utan att tugga.
Vi får lära oss att ormar ömsar skinn och att de inte har några ögonlock. Men vi kommer särskilt att få veta mer om de tre olika slags ormarna som lever här i Sverige: snoken, hasselsnoken och huggormen.
Hur kan ormar känna lukter med sin tunga? Vad innebär det att ormar är växelvarma? Vilka kännetecken har de olika svenska ormarna? Det ska vi undersöka i den här filmen.

En film som introducerar ormar för främst mellanstadie- och högstadieelever när de läser ämnet biologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!

Kapitel:
Inledning (00:00–01:01)
Ormar – en introduktion (01:02–06:00)
Snok (06:01–08:26)
Hasselsnok (08:27–09:49)
Huggorm (08:50–12:41)
Ormen som inte är en orm (12:42–13:29)
Sammanfattning (13:30–SLUT)

“Jag gillade den här filmen, man lärde sig mycket!”
– elev, åk 5

“Det är bra att få veta att alla ormar inte är farliga och hur de ser ut, så man inte tar fel.”
– elev, åk 5

“Filmen var bra, det var bra fakta!”
– elev, åk 5

Läroplansmål
Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i åk 1–3
Året runt i naturen
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Natur och samhälle
• Djurs, växters och andra organismers liv.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologins metoder och arbetssätt
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Biologins metoder och arbetssätt
• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.