Video: Flodkulturer - Hur uppstod en flodkultur?

Flodkulturer - Hur uppstod en flodkultur?
 
Målgrupp: Från 11 år
Id: EDUS16971
Längd: 5 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Flodkulturer - Hur uppstod en flodkultur?
Produktionsår: 2016
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2017-07-11
Ämnen:
Historia > Forntid och medeltid > Högkulturer
Geografi > Migration och urbanisering
Geografi > Klimat och vegetation
Geografi > Naturresurser, varor och tjänster
Geografi > Jordytans form och förändring
Historia > Nya tiden - Europa och världen
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Eduklips
 
Flodkulturer - Hur uppstod en flodkultur?
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:

Hur uppstår en flodkultur? Det får vi lära oss mer om i det här utbildningsklippet.

Undervisningen i Geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
- Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.
- Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
- Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningen i Geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
- Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
- Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.
- Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6
- Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9
- Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.