Video: Fatta ordet! Globalisering

Fatta ordet! Globalisering
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: EDUS991004
Längd: 6 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Fatta ordet! - Globalisering
Produktionsår: 2017
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2017-07-20
Ämnen:
Svenska > Språkbruk
Samhällskunskap > Politik och statskunskap
Geografi
 
Dokument och länkar
 
Leverantör
Eduklips
 
Fatta ordet! Globalisering
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:

Globalisering innebär att länder, företag och människor i världen blir mer och mer beroende av varandra, och att världen hänger ihop på ett nytt sätt jämfört med vad den har gjort tidigare. (Ur filmen) Fatta ordet! - Globalisering introducerar ordets innebörd genom exempel och jämförelser. Du får även se hur det används i olika sammanhang.

LÄROPLANSMÅL
Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Ur ämnets syfte - förmågor som ska tränas:
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ur centralt innehåll:
- Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
- Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare demokratiska samhällen.
- Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
- Några olika stats- och styrelseskick i världen.
- Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.