Video: Kina - Demokrati i Hongkong?

Kina - Demokrati i Hongkong?
 
Målgrupp: Från 13 år
Id: NK-10298
Längd: 4 minuter
Land: Sverige
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Originaltitel: Kina - Demokrati i Hongkong?
Produktionsår: 2016
Filmtyp: Utbildningsklipp
Tillgänglig:
Från: 2019-08-27
Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Demokrati och beslutsfattande
Samhällskunskap > Demokratiska fri- och rättigheter
Samhällskunskap
 
Leverantör
Filmnavet
 
Kina - Demokrati i Hongkong?
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:

I Hongkong SAR, som sedan 1997 tillhör Kina, får man rösta om vilka som ska styra regionen. Men råder full demokrati i Hongkong? Och hur är det med yttrandefriheten? LÄROPLAN - LGR 11 Årskurs 7-9 Samhällskunskap - reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. (Syfte) - Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. (Centralt innehåll) - Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet. (Centralt innehåll) - Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. (Centralt innehåll) - Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. - Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. (Centralt innehåll) - Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling...